در حال بارگیری...
سایز های کاغذ
۲۴ بهمن

سایز های کاغذ

سایز های کاغذ

سایز های کاغذ

عرض کار یک ماشین چاپ معمولا هماهنگ با استانداردهای اندازه گیری بین المللی تعیین میشود. در اروپا استاندارد بین المللی ایزو (ISO) مورد استفاده قرار میگیرد. آمریکا از سیستم انگلیسی استفاده میکند و در ایران نیز برای اندازه گیری کارهای چاپی از استاندارد ورق (یک ورقی , دو ورقی , چهار و نیم ورقی) استفاده میشود که مشکلات عدیدهای در بر دارد اول اینکه اندازه ورق با استانداردهای اروپایی و آمریکایی همخوان نیست و دوم آنکه این اندازه دقیق نیست.

کاغذهای سایز ایزو شامل انواع کاغذها و مقواها با گرماژها و جنسهای مختلف میشود. در سیستم ایزو پنج مجموعه سایز وجود دارد این سایزها A,RA,SR,B,C میباشند.استاندارد بین المللی ابعاد کاغد یا ایزو ۲۱۶ بر پایه استاندارد DIN کشور آلمان قرار گرفته است.

(دلیل استفاده از استاندارد کشور آلمان در این مورد به سابقه و پیشرو بودن این کشور در صنایع چاپ و کاغذ مربوط می شود).

ویژگی منحصر به فرد این سیستم مقیاس پذیر بودن آن است.

بر این اساس که در همه ابعاد کاغذ های استاندارد ایزو ، نسبت طول به عرض تقریبا برابر با ۱/۴۱۴۲ ( جذر عدد ۲) است.

بیشتر بخوانیم :  استانداردهای بین‌ المللی چاپ‌

در این استاندارد سه خانواده کاغذ با ابعاد مشخص وجود دارند :

گروه ، گروه و گروه C. توجه داشته باشید که بر اساس استاندارد ایزو نحوه بیان ابعاد یک ورق کاغذ باید بصورت عرض در طول (با توجه به حالت لاتین ) باشد. برای مثال هنگام نام بردن سایز A4 اونرو بصورت ۲۹۷ ×‌ ۲۱۰ میلی متر بیان می کنند. دقت کنید که واحد اندازه گیری استاندارد «میلی متر» است و با توجه به استفاده از نسبت ۴۱۴۲ /۱ برخی از ابعاد عدد اعشاری رند شده است.

A- کاغذ سایز بصورت استاندارد برش خورده هستند و برای کارهای چاپی که بصورت لب بر عرضه نمیشوند و به برش احتیاج ندارند مناسب هستند – در این گروه نسبت طول به عرض کاغذ عدد مطلق ۱/۴۱۴۲ می باشد. – اندازه مساحت کاغذ A0 در این گروه ۸۴۱ × ۱۱۸۹ mm و تقریبا برابر با یک متر مربع (در واقع ۹۹۹۹۴۹ میلی متر مربع ) است . – در این گروه اندازه های بعدی با نصف کردن طول کاغذ بزرگتر به دو قسمت بدست می آید. برای مثال قطع A1 با نصف کردن طول کاغذ A0 به دو قسمت مساوی به دست می آید بنابراین قطع A1 مساوی خواهد بود با ۵۹۴ × ۸۴۱ ( البته عرض ۵۹۴/۵ بوده که روند شده است). همانظور که می بینید عرض کاغذ بزرگ تر بعد از نصف شدن طول کاغذ کوچکتر خواهد بود. مابقی گروها به وسیله تصویر در زیر آمده است.

بیشتر بخوانیم :  چاپ فاکتور

RA– دو درصد از سایز بزرگتر است. از این سایز کاغذ برای کارهای چاپی لب بر و یا کارهایی که به یک برش مختصر احتیاج دارند و یا روی لبه کاغذ باید نوار کنترل رنگ (Color Bar) چاپ شود به کار میروند

SR – ده درصد از سایز بزرگتر است. این سایز کاغذ برای کارهای چاپی لب بر و یا کارهایی که به لبه پهن برای برش بزرگ یا صحافی نیاز دارد و یا روی لبه کاغذ باید یک نوار پهن کنترل رنگ چاپ شود مناسب است

– معادل ۱۸ درصد بزرگتر از سایز است. از این سایز کاغذ برای چاپ پوستر . نقشه و جداول دیواری استفاده میشود

C- از این سایز کاغذ یا مقوا برای ساخت پوشه . پاکت و کارهایی که باید در قطع A4 برش بخورد استفاده میشود
نسبت طول به عرض در اندازه های سری یکسان و مشابه سایز پایه سری یعنی A0 تعیین شده است
در هرکدام از این مجموعه ها . ابعاد ورقها دو برابر یک سایز کوچکتر است. نسبت طول به عنوان مثال در سایز . ورق A0 یک متر مربع است. ورق A1 نصف A0 است و مساحت آن نیم متر مربع است. مجموعه ورقهای سایز از ۴A (بزرگترین سایز) شروع شده و به A10 (کوچکترین سایز) ختم میشود. ورق A0 سایز اصلی و پایه است. ورقهای ۲A و ۴A بزرگترین ابعاد را در مجموعه سایزهای دارند. ورق A4 که نباید آنرا با ۴A اشتباه کرد . سایز سربرگ است

بیشتر بخوانیم :  پوستر

در کشورهایی که از سیستم متریک استفاده میکنند . ماشینهای فاکس . دستگاههای فتوکپی و دیگر ماشین آلات اداری از این سایز کاغذ استفاده میکنند. در آمریکا سایز A4 برابر با ۱۱× ½ ۸اینچ است. از آنجائیکه سایز A4 استفاده عمومی دارد . کسانی که با سیستم ایزو کار میکنند و به آن عادت دارند . برای سایزهای بزرگتر از ضریب A4 استفاده میکنند. برای ماشینهای رول در سیستم ایزو کاغذ بصورت رول در ابعاد A5 , A4 , A3 , A2 و A1 عرضه میشود. جهت اطلاع بیشتر ابعاد اندازه های ورق و قطع کتب در ایران در جداول زیر ارائه شده است .

در زیر جدول و شکل اندازه کاغذها در سری های A,B و C بر اساس میلیمتر، سانتیمتر و اینچ نشان داده شده است:

اندازه کاغذهای پر کاربرد:

اندازه

میلیمتر

(mm)

سانتیمتر

(cm)

اینچ

(inch)

A5

۲۱۰*۱۴۸

۲۱*۱۴٫۸

۸٫۳*۵٫۸

A4

۲۹۷*۲۱۰

۲۹٫۷*۲۱

۱۱٫۷*۸٫۳

A3

۴۲۰*۲۹۷

۴۲*۲۹٫۷

۱۶٫۵*۱۱٫۷

B5

۲۵۰*۱۷۶

۲۵*۱۷٫۶

۹٫۸*۶٫۹

اندازه کاغذ سری A

اندازه

سری A

میلیمتر

(mm)

سانتیمتر

(cm)

اینچ

(inch)

ارتفاع

عرض

ارتفاع

عرض

ارتفاع

عرض

A0

۱۱۸۹

۸۴۱

۱۱۸٫۹

۸۴٫۱

۴۶٫۸

۳۳٫۱

A1

۸۴۱

۵۹۴

۸۴٫۱

۵۹٫۴

۳۳٫۱

۲۳٫۴

A2

۵۹۴

۴۲۰

۵۹٫۴

۴۲

۲۳٫۴

۱۶٫۵

A3

۴۲۰

۲۹۷

۴۲

۲۹٫۷

۱۶٫۵

۱۱٫۷

A4

۲۹۷

۲۱۰

۲۹٫۷

۲۱

۱۱٫۷

۸٫۳

A5

۲۱۰

۱۴۸

۲۱

۱۴٫۸

۸٫۳

۵٫۸

A6

۱۴۸

۱۰۵

۱۴٫۸

۱۰٫۵

۵٫۸

۴٫۱

A7

۱۰۵

۷۴

۱۰٫۵

۷٫۴

۴٫۱

۲٫۹

A8

۷۴

۵۲

۷٫۴

۵٫۲

۲٫۹

۲

A9

۵۲

۳۷

۵٫۲

۳٫۷

۲

۱٫۵

A10

۳۷

۲۶

۳٫۷

۲٫۶

۱٫۵

۱

title%

اندازه کاغذ سری B

اندازه

سری B

میلیمتر

(mm)

سانتیمتر

(cm)

اینچ

(inch)

ارتفاع

عرض

ارتفاع

عرض

ارتفاع

عرض

B0

۱۴۱۴

۱۰۰۰

۱۴۱۴

۱۰۰

۵۵٫۷

۳۹٫۴

B1

۱۰۰۰

۷۰۷

۱۰۰

۷۰٫۷

۳۹٫۴

۲۷٫۸

B2

۷۰۷

۵۰۰

۷۰٫۷

۵۰

۲۷٫۸

۱۹٫۷

B3

۵۰۰

۳۵۳

۵۰

۳۵٫۳

۱۹٫۷

۱۳٫۹

B4

۳۵۳

۲۵۰

۳۵٫۳

۲۵

۱۳٫۹

۹٫۸

B5

۲۵۰

۱۷۶

۲۵

۱۷٫۶

۹٫۸

۶٫۹

B6

۱۷۶

۱۲۵

۱۷٫۶

۱۲٫۵

۶٫۹

۴٫۹

B7

۱۲۵

۸۸

۱۲٫۵

۸٫۸

۴٫۹

۳٫۵

B8

۸۸

۶۲

۸٫۸

۶٫۲

۳٫۵

۲٫۴

B9

۶۲

۴۴

۶٫۲

۴٫۴

۲٫۴

۱٫۷

B10

۴۴

۳۱

۴٫۴

۳٫۱

۱٫۷

۱٫۲

بیشتر بخوانیم :  کارت ویزیت
title%

اندازه کاغذ سری C

اندازه

سری C

میلیمتر

(mm)

سانتیمتر

(cm)

اینچ

(inch)

ارتفاع

عرض

ارتفاع

عرض

ارتفاع

عرض

C0

۱۲۹۷

۹۱۷

۱۲۹٫۷

۹۱٫۷

۵۱٫۱

۳۶٫۱

C1

۹۱۷

۶۴۸

۹۱٫۷

۶۴٫۸

۳۶٫۱

۲۵٫۵

C2

۶۴۸

۴۵۸

۶۴٫۸

۴۵٫۸

۲۵٫۵

۱۸

C3

۴۵۸

۳۲۴

۴۵٫۸

۳۲٫۴

۱۸

۱۲٫۸

C4

۳۲۴

۲۲۹

۳۲٫۴

۲۲٫۹

۱۲٫۸

۹

C5

۲۲۹

۱۶۲

۲۲٫۹

۱۶٫۲

۹

۶٫۴

C6

۱۶۲

۱۱۴

۱۶٫۲

۱۱٫۴

۶٫۴

۴٫۵

C7

۱۱۴

۸۱

۱۱٫۴

۸٫۱

۴٫۵

۳٫۲

C8

۸۱

۵۷

۸٫۱

۵٫۷

۳٫۲

۲٫۲

C9

۵۷

۴۰

۵٫۷

۴

۲٫۲

۱٫۶

C10

۴۰

۲۸

۴

۲٫۸

۱٫۶

۱٫۱

title%

جهت سفارش کار و دریافت راهنمایی توسط کارشناسان ما با شماره های زیر تماس حاصل نمائید.

۰۲۱۴۴۲۳۰۰۶۷

۰۲۱۷۷۵۰۹۴۴۱

۰۲۱۳۳۹۶۳۱۹۶

۰۲۱۶۶۲۸۹۹۷۶

۰۹۱۲۲۸۷۷۰۵۸

دیدگاه خود را بنویسید