نویسنده: مهندس مجید صفرزاده

رازها و ناگفته های چاپ باتیک یا کلاقه ای
چاپ-باتیک
کاتالوگ-ستاره-ای
تاریخچه-طراحی-و-چاپ-کاتالوگ
کاتالوگ تک برگی
صفحه بندی مطالب