تلفن تماس :

۰۲۱۴۴۲۳۰۰۶۷

۰۲۱۷۷۵۰۹۴۴۱

۰۲۱۳۳۹۶۳۱۹۶

۰۲۱۶۶۲۸۹۹۷۶

۰۹۱۲۲۸۷۷۰۵۸

۰۹۱۰۶۵۰۰۱۲۹

 ایمیل :

maltenaychap[AT]gmail[DOT]co

نشانی :

تهران ، ستارخان ، بازار چه سنتی فاز ۱ ، طبقه اول ، میلان ۲ ، واحد ۱/۸۱
خارج از محدوده طرح ترافیک بوده و مجتمع دارای پارکینگ اختصاصی می باشد.
اطلاعات حساب :

شماره حساب : ۴۴۰۰۶۲۵۳۳۵۹۹

شماره کارت : ۷۰۰۴ ۷۴۷۲ ۲۳۱۴ ۶۲۸۰

شماره شبا : ۵۷۰۱۴۰۰۴۰۰۰۰۴۴۰۰۶۲۵۳۳۵۹۹ IR