پوستر

پوستر

پوستر

پوسترها آثار گذرایی هستند اما پاره ای از آنها در عین گذرا بودن نیز ماندنی اند .
پوستر نخستین هنر پاپ و نخستین فرم هنری بود که به چیزهای زندگی عادی به شیوه خاص خودش یعنی بی پروایی محض

و پیش پا افتادگی محض پرداخت . پوستر هنری برونگر است .
در هنگام طراحی یک پوستر باید در مرحله اول موارد استفاده آن مورد نظر قرار گیرد .
امروزه اکثر ارتباطات روزمره وابسته به تبلیغات است ، تبلیغاتی همگانی

و موثر در زندگی ، تبلیغاتی برای به جریان افتادن و پیشرفت ارتباطات ، عرصه خدمات و کالاها و …

تبلیغاتی برای فراخوانی ، هشدار دادن ، باز داشتن ، تشویق و ترویج کردن ، …

و مؤثرترین ابزار تبلیغاتی که می تواند جوابگوی تمامی این مسائل شود پوستر است

که در دید همگان عرضه می شود و به دلیل قابلیت و گنجایش موارد بیشتری که در مورد موضوع دارد بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد .
محل نصب پوستر ، جنس پوستر ، چگونگی انجام مراحل تکنیکی و چاپ پوستر ، وسایل نصبی پوستر و …

از مجموعه عواملی است که در این پژوهش به آنها می پردازیم .


هنر پوستر :

در سه دهه آخر قرن نوزدهم میلادی ، بر اثر تحولات مصور سازی و پیوند نزدیکی که بین نقاشی و چاپ برقرار شده بود ، پدیده تاره یی موسوم به پوستر یا آفیش بوجود آمد .

امروزه پوسترهای مصور با بهره گیری از :

حروف متنوع ، طراحی و نقاشی و عکاسی ، بمنزله نمونه های کاملا پیشرفته یی از هنر گرافیک نوین شناخته می شوند .

گواینکه پوستر سازی ، شاخه یی از هنر گرافیک است ، ولی با سایر رشته های هنرهای تجسمی نیز پیوند متقابل دارد .

در واقع در تاریخ صد ساله پوستر سازی این هنر و سایر هنرهای تجسمی دارای تأثیرات متقابل و تبادل امکانات بوده اند .
سرچشمه های پوستر را همچون مصور سازی ، در گذشته های دور می توان جستجو کرد .

به یک معنا نقوش برجسته آشوری ، ایرانی و رومی نوعی پوستر بوده اند .

زیرا رویدادهایی را به روایت تصویر ، توصیف می کردند .

که در واقع تبلیغی برای دستگاه حاکم بود . بعلاوه در مصر و روم باستان ، ساختن آگهی های همگانی یا اعلامیه های دیواری معمول بوده است .
یکی از قدیمی ترین آگهی هایی که مکشوف شده ، پاپیروسی است

که پاداش برای بازگرداندن یک برده فراری در مصر را اعلام می کرد .

آگهی هایی نیز از قرون وسطی باقی مانده که روی پوست نوشته می شد

حتی برخی از اینها داری تصویر نیز بوده اند .
آگهی همگانی چاپی از اواخر قرن پانزدهم میلادی ظاهر شد .

از قرن شانزدهم به بعد نمونه هایی از آگهی های چاپی چون اعلامیه های دولتی و ….

که اکثرا متشکل از حروف چاپی بودند ، رایج گشت اما فن چاپ می بایستی مراحل پیشرفته تری را طی کند

تا امکان پیدایش پوستر مصور رنگی فراهم گردد .
البته چاپ رنگی و گسترش آن به تنهایی هنر پوستر سازی مؤثر نبود

بلکه زندگی در شهرهای بزرگ و صنعتی ، و نوع جدیدی از ارتباطات همگانی که به همراه خود آورد ، عامل اصلی نبود .
آگهی های نمایش اولین نمونه های آگهی دیواری بودند که ضمن تحول ، اصول و قواعد پوستر سازی را پی ریزی کردند .

در اوایل قرن نوزدهم در برخی کشورهای اروپایی ، بخصوص در انگلستان

بر تعداد تماشاخانه ها افزوده شده بود ، و مردم از نمایش استقبال می کردند .
در این زان به تماشاچیان قبض هایی می دادند که هم کارکرد بلیط را داشت و هم برنامه در آنها توضیح داده می شد .

قبض ها ی مذکور با حروف چاپی معمول در مطبوعات چاپ می شدند ، ولی در صفحه آرایی آنها دقت زیاد مبذول می گردید .
بعدها با بزرگتر شدن ابعاد قبض ها ، آنها را بر دیوارها می چسباندند .

بدین طریق « آگهی های نمایش » بمنصه ظهور رسید .

در طرح و صفحه آرایی آگهی های مذبور مهارت های خاصی به کار می رفت تا تنوع و فراوانی مطلب ، حالت خشکی و یکنواختی بوجود نیاورد.

به این منظور از انواع بسیار متنوع حروف چاپی که ابداع شده بود ، استفاده های مناسب می کردند و گاهی نیز تصویر کوچکی بر آن می افزودند .

صفحه آرایی این نوع آگهی ها ، خاصه در هنر پوستر انگلستان ، به نحوی استمرار یافت و حتی امروزه هم اثرات خود را بر جای گذاشته است .
تدریجا ، آگهی های همگانی از آگهی های مربوط به تماشاخانه ها فراتر رفت و تبلیغات مغازه ها ، جراح ها ، وسایل حمل ونقل و مسافرت را در برگرفت .
در این آگهی ها ، گاهی حروف چاپی به صورت یک منحنی در بالای صفحه تنظیم می گردید ، و سایر مطالب بطرز زیبا و چشمگیری در صفحه آگهی گنجانده می شد .

به مرور در این ها تصویر هم ظاهر گشت و ارتباط بین حروف و تصاویر مورد توجه قرار گرفت . بدین منوال ف پوستر مصور تولد یافت .

سرآمدن پوسترهای مصور در غرب :

اگر چه پوسترهای مصور اولیه نیز عمدتا در رابطه با نمایش های گوناگون بود

ولی در عرصه های دیگری مانند تبلیغ کتاب ، که به خصوص در فرانسه رواج داشت ، پوستر سازی
بسط پیدا کرد . یکی از نمونه های پوستر کتاب ، پوستری است

که ادوارد مانه برای کتاب گربه ها ساخته است . این پوستر

و پوسترهای دیگر آن زمان فقط به رنگ سیاه چاپ می شدند

و پوستر مصور رنگی با نام هنرمند فرانسوی ژول شره ، آغاز می شود

و تحولات نخستین را طی می کند .
شره با نقاشان امپرسیونیست آشنایی داشت

و در کار خود از رنگ های درخشان آثار آنان بهره فراوان برد .

لیکن پیوند تصویرهای شره با هنر نقاشی ، حتی به دوران روکوکو بر می گردد .

بیشتر بخوانید  تاریخچه طراحی و چاپ کاتالوگ

به هر حال ، او با استفاده از روش های چاپ روی چاپ ، حکاکی با نقطه کاری و قلم زنی روی فلز و …. ، به انواع قابل ملاحظه ای از رنگهای مختلف دست می یافت .
با آنکه شره در طراحی به مهارت و قدرت تولوزلوترک نمی رسید .

با پوسترهای خود ، حال و هوای زمانه خویش را آمیخته با خیال پردازی و به گونه ای نمادین نشان می داد .
در حوزه هنر پوستر دهه آخر قرن نوزدهم آثار تولوزلوترک می درخشند .

پوسترهای لوترک ، براساس قدرت او در طراحی و مهارتش در لیتوگرافی بنا گردید .
گرچه مجموعا بیش از 30 پوستر از لوترک بر جای نماند .

ولی همین تعداد کم نیز تأثیر بسزایی را در این هنر بر جای گذارد و برای بسیاری از هنرمندان راهگشا بود .
لوترک سرزندگی و حرکت خط ها و قدرت طراحی را برای نمایش حساسیت های خویش نسبت به زندگی تصنعی و ناسالم پیرامون خود به کار گرفت .
لوترک در پوسترهایش همانند نقاشیها و کارهای چاپی خود ، شیوه ساده ولی گویایی را بکار گرفت .

خط برای او افزاری بود که بوسیله آن به راحتی می توانست حالات و حرکات آدم ها را به موجر ترین شکل بنمایاند .
او در پوسترها عمدتا از پیکرهای سایه گونه استفاده می نمود

و عمدتا براشت های تصویری خود را از شخصیت های معروف نمایشی آن زمان می گرفت

از اینرو پوسترهای وی نیز منجوی با نمایش مرتبط بود .
همزمان با لوترک ، پوستر سازان دیگری در فانسه فعالیت می کردند

که تحت تأثیر جریان « آرنو » بودند و همان قواعد مصور سازی کتب به شیوه مذکور را در پوسترها به کار می گرفتند .

آلفوس موشاء اوژن گراسه ، درزمره این هنرمندان بودند

که پوسترهای تزئینی و پرکاری را می ساختند .
از طرف دیگر ، هنرمندانی در فارنسه و انگلستان دنباله رو ، لوترک شدند و شیوه کار او را مورد تقلید قرار دادند ، از جمله بگرستاف ها –

دو هنرمند انگلیسی که با این نام امضا می کردند – الکساندر استین لن و دادلی هاردی .

از همان اوایل پیدایش پوستر مصور ، تبلیغ کالاها به قلمروی آن راه یافته بود

لیکن در قرن بیستم شاخه عمده یی از پوستر سازی به تبلیغات تجاری اختصاص یافت .

شیر پاستوریزه ، نوشابه ، سیگار ، کفش و لباس ، اتوموبیل ، ماشین تحریر ، لوازم الکتریکی و … ، موضوع غالب پوسترها را تشکیل دادند .
نکته قابل توجه آنکه ، نه تنها دستاوردهای هنر پوستر ، بلکه اصولا دستاوردهای نوین هنرهای تجسمی

، شیوه های رایج هر دوره بر پوسترهای تجاری همان دوره اثر می گذارند .
از دهه اول قرن بیستم تدریجا پوستر سازان حرفه ای

از نقاشان حرفه ای جدا شوند و این زمانی بود که به مرور هنر گرافیک نوین ، استقلال خود را به دست می آورد .

البته پس از این گاهی نقاشان با شیوه های خاص خود ، در قلمروی هنر پوستر طبع می آزمودند .

ولی پوسترهای آنان در میان مجموعه آثارشان جنبه فرعی و استثنایی داشت

و نیز غالبا به نحوی با حرفه شان مربوط می گردید .

مثلا پوسترهایی که نقاشان برای نمایشگاه آثار خود می ساختند .

گرایش های متنوع در جهان :

در دهه دوم قرن بیستم به بعد ، هنر پوستر در سراسر اروپایی غربی و امریکا رایج گشت

و سپس به اکثر نقاط جهان رسوخ کرد .

هر چه روابط اقتصادی و سیاسی و فرهنگی بین دولتها و ملتهای جهان افزونتر شد

هنر گرافیک نوین ، و در رأس آن هنر پوستر ، مرزهای ملی را بیشتر شکافت و به سوی جهانی شدن حرکت کرد .
هنرمندان گرافیک بسیاری از کشورها کوشیده اند از ویژگی های هنر سرزمین خود مایه گرفته

و به هنر پوستر خود هویت ملی بخشند .
در زمان جنگ جهانی اول و پس از آن ، شاخه ای در هنر پوستر پدید آمد

که می توان آن را پوستر سیاسی نامید .

سرچشمه پوستر سیاسی بیش از هر چیز همان

کاریکاتورهای سیاسی قرن نوزدهم بود که در مطبوعات منعکس می شد .
اما در دوران جنگ جهانی اول گویی یکباره دولتهای غربی کارآیی تبلیغاتی پوستر را باز شناختند

و آن را به خدمت گرفتند .

مضمون عمده اولین پوسترهای سیاسی مشتمل بر میهن پرستی ، جلب افراد به خدمت سربازی ، تحقیر دشمن و غیره بود .

البته پوسترهای سیاسی اولیه از لحاظ هنری چندان ارزشی نداشتند .
در بعضی نقاط پوستر سازی گروهی رواج یافت .

از مهمترین گروه های پوستر سازان می توان به گروه « نوامبر » در آلمان ، گروه « رستا » در شوروی ، و نیز اخیرا به گروه های پوستر ساز « کوبایی » اشاره کرد .
پس از جنگ جهانی دوم ، به موازات پوسترهای تجاری و سیاسی ، انواع متنوع پوسترهای اجتماعی و فرهنگی در غرب گرفت .

علاوه بر این گرایش های متنوعی در هنر پوستر پدید آمد .
در اکثر کشورهای آسیایی و آفریقایی و آمریکای لاتین نیز هنر پوستر اهمیت روز افزونی کسب کرده است .
از طرف دیگر پس از جنگ جهانی دوم بر خلاف سالهای نخستین پیدایش پوستر

تا حدودی از قدرت طراحی در این هنر کاسته شده است .

علت را بایستی عمدتا در استفاده فراوان از عکاسی جستجو کرد .

به خصوص این امر در پوسترهای تجاری بیشتر به چشم می خورد .

بسیاری از تولید کنندگان اصرار دارند تا کالاهایشان همانطور که هست و یا حتی زیبا تر نمایان شود .

و این خواست ، بوسیله عکاسی بهتر بر آورده می شود ، تا بوسیله طراحی .
اما از جانب دیگر کاربرد عکاسی امکانات تازه ای را از لحاظ فنی در پوستر ایجاد کرده است .

بعلاوه در برخی موارد به خصیصه اساسی پوستر یعنی پیام رسانی سریع به بیننده کمک شایانی کرده است .
پوستر ها در حدود یکصد سال پس از بوجود آمدنشان به طور شگفت انگیزی به نقاشی وابسته بودند

بیشتر بخوانید  ساک دستی گلاسه | چاپ ساک دستی گلاسه | کاغذی | مقوایی | کرافت

و به گفتهای دیگر ارتباط نزدیکی با هم بر قرار می کردند .
اولین انگیزشی که پوسترها را به عنوان یک اثر معرفی کرده در سال 1870 صورت گرفت .

در سال 1886 جونر کرت (1933-1836 ) پوسترهایی را در چاپخانه خود در پاریس عرضه کرد

که برای رنگ گذاری در آنها از تکنیک چاپ سنگی سود می برد .
در سال 1869 زمانیکه اولین پوستر های کرت ظاهر شدند

در آن کارهای کوچک تبلیغاتی نمونه های جدید و تازه ای از طرح نمود پیدا کردند

و پس از آن به صورت اساس تکنیک های پوستر در آمدند .
این مسئله دلیل شد تا کرت اولین نامی باشد که در دنیای پوستر بر زبان می آمد .

این بدان معنی نیست که طرحهای وی در زمره کارهای استاد کاران هنر قرار گیرد

ولی با این وجود بیش از هزاران پوستر از کارهای او از جمله کارهای با شکوه هنری به حساب می آیند

و برای بازنگری کارهای بزرگ دیواری اش نصب در کنار خیابانها را ارجع می دانست .

موفقیت مواد و مصالح در نشان دادن هنرهای ظریف و زیبا به وسیله پوسترها

، خیابانها را به عنوان یک نمایشگاه هنری به مردم شناساند.
پوسترهای کرت دو چیز را به ارمغان آوردند یکی تکنیک های سنتی

و دیگری تقدیر از هنر بر روی دیوارهای بزرگ .

ولی عنصر اصلی و اساسی در کارهایش همان مردمی بودنشان است .

از جمله برنامه های جاری در انگلستان و فرانسه سالیان

متمادی استفاده از طرح به منظور زنده و پر جلوه شدن سیرکها و فضاهایی مانند آن بود .

عواملی که در پوسترهای کرت وجود داشت مثل شفافیت

و روان بودن و فرار بودن ، شاید از بال پروانه هایی که در هنگام کار نزد خود نگه می داشت الهام گرفته باشد .

ته رنگهایی که به صورت لایه های حساس با کمترین خرده گیری رنگی

به صورتی بسیار عالی در صفحه جای می گرفتند تأثیراتی را پدید آوردند

که محصولات فرهنگی را به صورتی کاملا سنجیده ارائه می کرد .
تأثیرات رشد یافته کرت بر روی هنرمندان جوانتر

در پوسترها به صورت اختصار در ساختار و سادگی و صراحت بیان در آمد .
کارهای او همواره در مراحل اولیه مسیری که در آنها قرار گرفته بودند باقی می ماندند .

یک موضوع تزئینی در زندگی اجتماع تنها در جایی وجود داشت که پوستر ها ظاهر می شدند .
عناصر کاریکاتوری غیر واقعی و هجو آمیز ، شکلهای تخت

و خطوط تزئینی تماما توسط لوترک در پوسترهایش مستعمل بود .

همچنین طرح سیلوئت ( یکدست سیاه و سفید ) در کنار هم نیز بر خلاف نقاشیها

و طرحهای دیگرش به کار می رفت . به طوری که این تکنیک ساده نگاری توسط

بسیاری از نقاشان در اوایل قرن بیستم مرسوم شد .
در هر صورت پوسترهای لوترک به صورتی بسیار گسترده نشانگر موفقیتهای کرت بودند .

آنها زمانی که فقط به صورت فرم نمایش داده می شدند هنر گذشته را تداعی می کردند .

چنین به نظر می رسید که لوترک عناصر سنتی کارهای کرت را حذف کرده

و خلا آنها را با نقشهای قابل تکرار و به صورتی اغراق آمیز پر می کرد .

طرحهای او پوستر را از چهار چوبهای سنتی نقاشی و تصویر سازی کتاب فراتر می برد .
دیگر هنرمندی که پوسترهایش سیر تحولاتی را از ناتورالیسم ب

ه داستان گرایی یا روزنامه نگاری توصیفی ایجاد کرد ، توفیل الکساندر ستنیلن سوییسی بود

که مسافرت او به پاریس با به دنیا آمدن پیکاسو مصادف شد .

ستنیلن و لوترک در پی اکتشاف سیر هنرهای بصری بودند .

برخی از پوسترهای ستنیلن موضوعات اجتماعی را هدف قرار می دادند .
نظری به هنر پوستر در ایران :
آن سیری را که هنر پوستر در غرب طی کرد

تا اشکال مختلف خود را در زمینه های تجاری ، سیاسی ، فرهنگی و غیره بدست آورد ، در ایران نمی بینیم .

زیرا همانطور که چاپ و مطبوعات تقریبا یکباره در ایران رواج یافت

بهمان گونه نیز اشکال مختلف پوستر بی آنکه سیر تکوینی خاصی را پیموده باشند ، ظاهر شدند

و برای مقاصد مختلف مورد استفاده قرار گرفتند .
اگر بخواهیم سابفه ای برای پوستر چاپی در ایران بیابیم ، بایستی در اینجا هم به آگهی های همگانی اشاره کنیم .

منظور اطلاعیه های چاپی دولتی و غیر دولتی است

که در معابر و مجامع عمومی نصب می شد ، و پیامی را در معرض دید عموم قرار داد :
مثل اطلاعیه های مربوط به نظام وظیفه و غیره .

این نوع آگهی ها غالبا عاری از عناصر بصری جالب بودند ، و صرفا مطالب مفصلی را با حروف یکنواخت ارائه می دادند .

نخستین پوسترهای مصور هم از لحاظ هنری ارزش چندانی نداشتند .

بعلاوه محدودیت فن چاپ در آن زمان بر رشد پوستر سازی تأثیر منفی می گذارد .
در اوایل پوسترهای سیاسی و فرهنگی عمدتا از جانب دستگاه های دولتی چاپ و منتشر می شد

و غالبا جنبه رسمی و تبلیغاتی آنها بر جنبه هنریشان رحجان داشت .

در آن زمان هنوز پوستر سازان حرفه ای بوجود نیامده بودند

و نقاشان در جنب کار خود به طراحی پوستر نیز می پرداختند .

از این رو در پوستر ها گرایشهای « نقاشانه » بسیار مشهود بود

و تدریجا از میان همین نقاشان ، کسانی به سوی هنر گرافیک جلب شدند

، که مرزهای بین هنر نقاشی و گرافیک را شناختند ، و ویژگیهای هنر پوستر را دریافتند .
کوشش های اینان و فارغ التحصیلان جدید مدارس هنری داخلی و خارجی بود

که قلمروی هنر پوستر در ایران را وسیعتر کرد و به آن تنوع بخشید .

از سوی دیگر توسعه تبلیغات برای کالاها و موسسات تولیدی و خدماتی و غیره ، موجب رواج پوسترهای تجاری گردید .

به موازات پوسترهای تجاری ، پوسترهای جلب سیاحان و پوسترهای فرهنگی و هنری نیز باب شد .
اکنون تنها دستگاه های دولتی نبودند

که به پوسترهای سفارش کار می دادند .

بیشتر بخوانید  غرفه سازی ارزان | غرفه سازی | فوری | نمایشگاه بین المللی

بلکه موسسات خصوصی نیز ضمن آشنا شدن با کار کرد اجتماعی این هنر آنرا برای مقاصد بازاریابی و تبلیغات به کار می گرفتند .

بدین منوال پوستر سازی گسترش می یافت

اما پوستر ساز ناچار بود قیود بسیاری را نه فقط از لحاظ ممنوعیت های سیاسی ، بلکه از لحاظ سلیقه مشتریان بپذیرد .
به طور کلی در رژیم گذشته مانند سایر هنرها ، هنر پوستر نیز نتوانست واقعا در جهت اعتلای فرهنگی جامعه و ارتقاء سطح آگاهی مردم خدمت کند .

زیرا بخش عمده نیازهایی که پوستر می بایستی به آنها پاسخ گوید نیازهای ناشی از اشاعه مصرف کنندگی اقتصادی و فرهنگی بود .
این امر از یک و به نفوذ شکل و محتوای هنر پوستر غرب ایران دامن می زد ، و از سوی دیگر مردم را به انحراف اندیشه و ذوق می کشاند .

اما با اینهمه ، ما به نمونه های حالبی از هنر پوستر ایرانی در سالهای گذشته برخورد می کنیم .
این نمونه ها غالبا درحوزه پوسترهای فرهنگی قرار می گیرند و مربوط به فیلمها ، نمایشها ، کتابها و غیره هستند .

توفیق هنری این پوسترها بیشتر از آن رو است که هنرمند پوستر ساز ،

فارغ از تحمیل نظریات سفارش دهنده ، می تواند فکر و سلیقه و فن خود را بهتر ارائه دهد .
در جریان انقلاب اسلامی و پس از آن پوستر به ناگهان قیدهای گذشته را شکست ، و در ابعاد بی سابقه ای ، خود را درجامعه مطرح کرد .
در این سالها به مناسبت های مختلف ، دیوارهای شهرها از پوسترهای متنوع پوشیده می شوند

و با خود پیامهای مذهبی و سیاسی و فرهنگی را می گسترانند .
خصلت همه گیر شدن پوستر ، طبیعتا ملازم با رشد جنبه های هنری آن نیست .

از این روست که درمیان بی شمار پوسترهای امروزی ، نمونه های ارزنده هنری هنوز اندک هستند .

سازندگان این پوسترها دستاوردهای فنی و هنری سالهای گذشته را به نحو شایسته ای به خدمت گرفته اند تا محتوای جامعه امروز را بیان کند .

ویژگیهای یک پوستر متناسب :

با توجه به پیشرفت روز افزون و سریع ارتباطات که از نزدیکی کشورها و لزوم پیوستگی و تازگی اطلاعات بوجود می آید .

برای درست کردن یک پوستر از لحاظ گرافیکی به 3 نکته باید توجه کرد :
1- سرعت انتقال پیام .
2- کیفیت انتقال پیام .
3- در برداشتن فرهنگ و هویت ملی و انسانی پیام .
امروزه بشر به دنبال زبان بین المللی برای ارتباط بین انسان ها می باشد .

اگر این خصوصیات توسط ابزار مناسب گرافیک به کار گرفته شود دارای نتایج مثبت و درخشانی خواهد بود .

پوستر یکی از هنرهای تجسمی است .

باز هم از مسائل گرافیکی که در هنر پوستر باید درنظر گرفته شود درک صحیحی آن توسط بی سواد یا کم سواد ، که در طراحی آن باید در نظر گرفته شود .

و یا دارای قدرت جذب باشد و از نظر روانی متناسب با موضوع باشد تأثیر روانی رنگ و نوشته به درستی در آن رعایت شود .
در واقع می توان گفت که پوستر یا آفیش یا پلاکات یک تصویر مفهومی است .

امروزه پوسترهای مصور با بهره گیری از حروف شروع طراحی

و نقاشی و عکاسی به منزله نمونه های کامل پیشرفته ازهنر گرافیک نوین شناخته می شوند .

می توان گفت هنر پوستر سازی شاخه هایی از هنر گرافیک است

ولی با سایر رشته های هنرهای تجسمی نیز پیوند متقابل دارد .

این پوسترها به تنهایی می توانند نیازمندیهای شخصی خود را رفع کنند و از اتلاف وقت خویش به اندازه جلوگیری نمایند .
باید میدان دید و زاویه ای پوستر در آن مکان نصب می شود

با دید انسان و زاویه حرکت او متناسب باشد و باید این را نیز توجه داشت

در مناطقی که این پوسترها نصب می شوند اگر متناسب نباشد

کمتر دیده می شوند که این به عوامل زیر بستگی دارد :
1- آیا نوشته ها یا تصاویر با زاویه تند در یک مسیر هستند ؟
2- آیا نوشته ها یا تصاویر خارج از دید معمولی قرار دارند ؟
3- آیا فاصله دید انسان نسبت به پوستر متناسب است ؟
4- اگر پوستر در جایی قرار دارد که توسط کسی که سوار بر وسیله نقلیه است و یا کسی که در پیاده رو است ، دیده می شود .
مهمترین عاملی که در طراحی پوستر باید در نظر گرفته شود

این است که بیننده با یک نگاه موضوعی را درک کرده مثلا اگر در مورد نمایشگاه کتاب است باید پیام را سریع دریافت کند و در ذهن خود حک کند .
نکته قابل توجه این است که قبل از طراحی پوستر باید بدانیم رنگ نوشته و عکس در این پوستر باید چگونه باشد

ویژگی آن موضوع را هنگام طراحی مد نظر داشته باشیم و متناسب با نوع موضوع آن را طراحی کنیم .
برای اتود زدن در مورد طراحی پوستر طراح ابتدا باید بداند

که برای چه موضوعی پوستر را می خواهد سپس دیده های خود را بر روی کاغذ ثبت می کند .

ایده هر چقدر هم ساده و ابتدایی باشد طراح را برای اجرای نهایی هدایت می کند .

موضوعی که می خواهد مورد طراحی قرار بگیرد باید بررسی شود .

مثلا برای پوستر نمایشگاه کتاب باید چه عکسی ( در صورت استفاده از عکس ) چه فونتی برای نوشتن ، چه خطی و …. بکار برده شود .

جهت سفارش کار و دریافت راهنمایی توسط کارشناسان ما با شماره های زیر تماس حاصل نمائید.

02144230067

02177509441

02133963196

02166289976

09122877058

نویسنده : مجید صفرزاده

کلیه مطالب این مقاله به جهت بالابردن سطح علمی و آموزش رایگان برای عموم مردم و همکاران تهیه و تنظیم شده است.

هر گونه کپی برداری و یا چاپ آن بدون ذکر منبع و لینک مطلب غیر قانونی بوده و ممنوعیت شرعی و قانونی دارد و دارای پیگرد می باشد.

اما چنانچه نام و لینک مطلب ذکر شود بلامانع است.

0 421918520 135736
0plo photo ۲۰۱۷ ۰۴ ۰۲ ۰۴ ۱۸ ۰۱
01 hm ine rangmagazine
11 146a91e4a6b7a92
014
18 71830
110 2
111
263
561
5861 1 footofan com
16273 10151818845068664 1146614395 n
145866 600
1839658 442
6341346 652
6493470 662
12009772 10207047254007330 8826559991268948697 n 588x0 1
0126021901 Engineer Day Poster Photomontage Illustration
0302050937 galleries
0302051911 galleries
13910619686 poster final small
75641781562
139008102301
13941004000124 PhotoL
10531472043553886616
10531477113355108546
10531483151758237284
1395022510131051977023910
73049080062693940478
agha bashiran.ir 6
aminhossein 02120000 1
ashk
dfgdsfgsdfg
emem khamenei
ermiaabazari 12043327
fajrbig 588x0 1
go
HIJAB Poster2 BIG 0021
hijab poster jafarpisheh 02
HIV infekcija i AIDS savremeni pristup dijagnostici i terapiji
images 3
ImamKhamenei 00012
IMG 20170622 025456
katiusha poster2
larg 11169 6655455934
mahboub 18105549
naghd9
ope
photo 2017 04 27 12 15 45
poster 1
poster
poster 1542 org6
پوستر
poster artistic design shop
poster ej fr6
poster mazhabi
Postrcarton
rasoulgraphic 01233606
rasoulgraphic 30123333
seyedali20
slide 09
vasfe gol poster Copy copy Copy
اطلاع رسانی خبر جدید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید